Så här fyller du i spelfältet

Välj ett spel till vänster

Klicka  i en ruta till höger
för att välja nummer

Siffrorna 1-9 skall finnas i
varje kvadrat om nio rutor

En siffra får aldrig före-
komma mer än en gång
per vågrät eller lodrät rad

De förvalda siffrorna kan
inte flyttas

Lösningen hittar du längre
ner på sidan